Współczesna wysoko stechnicyzowana cywilizacja powstała obok ludzi, ale nie zawsze dla ludzi. Rozwinęła się i nadal rozwija, ignorując konieczność respektowania harmonii pomiędzy przyrodą a człowiekiem. Gleby, wody i powietrze nasycone są trującymi produktami wszechobecnego przemysłu. Powstały strefy zagrożenia ekologicznego, a niektóre z nich określa się jako obszary klęski ekologicznej.


Są to uboczne skutki cywilizacji, których nie przewidzieliśmy. Mają one proste przełożenie na kondycję zdrowotną ludzi, powszechną patologię, najbardziej widoczną w liczbie chorób nowotworowych i degeneracyjnych.

  • Wyziewy fabryczne, powodujące kwaśne deszcze i śniegi, rugują minerały z gleby. W konsekwencji spożywamy zubożałą żywność.
  • Przetwarzanie produktów spożywczych - szczególnie konserwowanie - prowadzi do dalszego zmniejszania zawartości minerałów.
  • Mamy niestety również niekorzystne nawyki żywieniowe i preferujemy białe pieczywo, spożywamy w nadmiarze cukier, sól i tłuszcze, co utrudnia przyswajanie minerałów.
  • Do ich utraty walnie przyczyniają się alkohol i kawa.
  • Miejmy świadomość, że po każdej terapii antybiotykami należy uzupełnić minerały.
  • Zażywać je należy przy lekach moczopędnych, przeciwbólowych, nasennych, uspokajających i doustnych środkach antykoncepcyjnych.
  • Do tej długiej listy czynników powodujących odmineralizowanie dodać należy towarzyszący nam przez całe życie stres. To on jest najbardziej skuteczny w tym destrukcyjnym działaniu.

Cynk jest neutralizatorem kadmu zawartego w dymie papierosowym, a magnez odtrutką na wszechobecny ołów. Niestety, w naszym społeczeństwie, we wszystkich grupach wiekowych jest drastyczny niedobór obu tych minerałów. Oba metale toksyczne, jeśli nie są zneutralizowane, włączają się w procesy metaboliczne i powodują zatoksycznienie mózgu. Taka jest najczęstsza praprzyczyna powszechnej nadpobudliwości psychicznej i ruchowej oraz zaburzeń koncentracji u obecnej generacji dzieci i młodzieży.

Co najmniej 23 minerały występują w naszym organizmie w bardzo małych, śladowych ilościach. Gdy spożywamy za mało choćby jednego pierwiastka śladowego, prowadzi to do zaburzeń stanu zdrowia, a nawet ciężkich chorób. Wszystkie te pierwiastki są niezbędne i żaden z nich nie może zastąpić innego.

Powstanie ludzkiego życia na ziemi mogło się dokonać tylko z pomocą minerałów i pierwiastków śladowych. Postęp nauki stale ujawnia nowe fakty o roli minerałów w organizmie i psychice, a więc w naszej duszy. Warunkują one dobrą formę fizyczną, witalność i duchowe szczęście ludzi.

Czy można w takiej sytuacji osiągnąć godziwą i zdrową jakość życia?


Owszem, można. Mamy przecież program naprawczy - jest nim:

Postęp nauki stale ujawnia nowe fakty o roli minerałów w organiźmie i psychice, a więc w naszej duszy. Minerały warunkują dobrą formę fizyczną, witalność i duchowe szczęście ludzi. Co najmniej 23 minerały występują w naszym organizmie w bardzo małych, śladowych ilościach. Wszystkie są niezbędne i gdy spożywamy ich za mało, prowadzi to do zaburzeń stanu zdrowia, a nawet ciężkich chorób.

dr n. med. Jerzy Oleszkiewicz

Forever